XRD

 

XRD (X-Ray Diffractometer)

 

Rigaku marka SmartLab XRD TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Rigaku marka SmartLab model X-ışını toz kırınım cihazı standart kırınım analizine ek olarak Çok Amaçlı φ/χ ve Yüksek-Düşük Sıcaklık üniteleri ile hizmet vermektedir. Cihaz bakır hedefli X-ışını tüpüne sahiptir ve θ-2θ ekseninde tüp-detektör hareketi ile Bragg yasasına göre numuneye ait kırınım deseni elde edilmektedir. Yüksek çözünürlüklü grafit monokromotor, theta-theta gonyometre ve çapraz ışın optik (CBO) mekanizması ile polikristalin yapıdaki toz örnekler dışında ince film, sıvı ve katı numunelerin de yüksek çözünürlüklü kırınım desenleri alınabilir.

Çok Amaçlı φ/χ Ünitesi: Bu ataçmanla numunenin 3 eksende hareketi sağlanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda numune üzerinde oluşan gerilmeler, kristalografik yönlenmeler ve ince filmlerin birçok özellikleri belirlenmektedir.

Yüksek-Düşük Sıcaklık Üniteleri: Anton Paar marka, HTK 16N/HTK 2000N model yüksek sıcaklık ünitesi ile 1600°C ve 2300°C ye kadar atmosfer, vakum ve inert gaz ortamında kristal yapıdaki faz değişimlerini görmek mümkündür. Düşük sıcaklık ünitesi ise -193°C’den +450°C’ta kadar kristal yapı analizi yapılabilen Anton Paar marka TTK 450 ataçmanıdır.

Cihazın Uygulamaları

Yüksek çözünürlüklü x-ışını kırınım analizi

 

Pole figure analizi (Texture)

 

Stress analizi

 

İnce film analizi

 

Yüksek sıcaklık kırınım analizi

 

Küçük açılarda x-ışını saçılması (SAXS)

Bağlantılar
Fotoğraf Albümü
AKADEMİK PERSONEL
İletişim

Malzeme Araştırma Laboratuvarı                          0 252 211 30 74

Manyetik Malzeme Araştırma Laboratuvarı        0 252 211 30 74

Biyokimya Laboratuvarı                                          0 252 211 49 27

Biyokimya Laboratuvarı                                          -

Yukarı Çık